Δημοσιεύτηκε στις 3 Απρ 2018

MICHAKIS PRINT

Τι είναι ένα λογότυπο;
Το λογότυπο (logo) είναι το εμπορικό σύμβολο που εκπροσωπεί την επιχείρησή σας, χωρίς να χρειαστεί να την αναφέρετε εσείς.